Error
  • XML Parsing Error at 1:922. Error 9: Invalid character
Sunday, 05 February 2023

metuzalem-telefonKontakt:

+385 91 539-5572

info@metuzalem.hr

Metuzalem did this:

News image
News image
News image
Klijent: Metuzalem d.o.o.

{mainvote}

Web: http://blog.metuzalem.hr

Naša znanja: CMS portal, baza, CSS, SEO, komentari, ocjenjivanje, twitter, korisni?ka zona, analytics

Godina: redizajn 2009. (prije)

" alt="News image" style="width:90%;height:090%;margin: 3px 15px 3px 3px;" />
News image
News image
News image
Klijent: Hemco d.o.o.

Web: www.hemco.hr

{mainvote}

Naša znanja: CMS portal, animacije slika, SEO, tražilica, video, pra?enje posjeta

Godina: 2010.

" alt="News image" style="width:90%;height:090%;margin: 3px 15px 3px 3px;" />

Spektar djelatnosti Metuzalema

Sunday, 22 April 2012 04:43   
There are no translations available yet.

 

Metuzalem d.o.o. udružuje profesionalce na podru?ju grafi?kog dizajna, web dizajna, logo dizajna, programiranja, brandinga, internet trgovina i internet kataloga, SEO optimizacije i pozicioniranja za tražilice, vizualni identitet, marketinga na društvenim mrežama i marketinškog stru?njaka za PPC.

Spektar naših djelatnosti objedinjuje set marketinških usluga za promociju poduze?a na Internetu!

Web projekti uklju?uju:


Web CMS sustave - dinami?ke web stranice

Web portale

Internet trgovine (sa ili bez opcije karti?nog pla?anja)

Internet kataloge (web aplikacije kao što su internet trgovine, samo bez završnog procesa narudžbe i povezanih modula)

SEO optimizaciju - programsko pozicioniranje stranica za željene klju?ne rije?i

Prezentacijeske stranice poduze?a ili fizi?kih osoba

Stati?ke web stranice

Programiranje za društvene mreže (aplikacije za Facebook)

Programiranje na zahtjev

Organizaciju smeštaja stranica i domene (putem partnera)

Dizajn projekti uklju?uju:

Logo dizajn i logo redizajn

Dizajn vizualnog identiteta

Branding poduze?a

Dizajn kataloga

Dizajn letaka

Dizajn posjetnica

Dizajn reklama za ?asopise

Web dizajn

Dizajn ikona

Dizajn roll-upa (tzv. pingvina)

Oslikavanje vozila

Dizajn animiranih ili stati?kih bannera

Dizajn reklama (svjetje?ih reklama, 3d slova, reklama velikog formata, postera)

Tisak svih navedenih reklamnih materijala, uklju?uju?i i tisak velikog formata (jumbo reklame, svjetle?e reklame, toteme idr u suradnji sa partnerom)

 

Marketing projekti uklju?uju:

 

Marketing na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube)

Pozicioniranje za tražilice - SEO optimizacija

Internet marketing kampanje (pay per click - PPC)

Dizajn grafi?kih bannera za internet marketing kampanje

Copyrighting (pisanje tekstova za web stranice)

Stru?nu lekturu tekstova 

Pisanje novinskih ?lanaka

 

 

 

 

Metuzalem Ltd Info

The Company

Methuselah Ltd was founded with a vision to gather talented group of enthusiasts for ...

Read more...

Newsletter prijava

 
 
 

Contact data

  • Metuzalem d.o.o.
  • Hercegnovski put 31
  • 10 000 Zagreb, HR
  • Tel: 095/908-6945
  • info@ metuzalem.hr