Greška
 • XML Parsing Error at 1:909. Error 9: Invalid character
Nedjelja, 14 Travanj 2024

metuzalem-telefonKontakt:

+385 91 539-5572

info@metuzalem.hr

SEO optimizacija & SEM internet marketing

Ponedjeljak, 19 Listopad 2009 13:09   

SEO web optimizacija za tražilice danas nije samo hir programera, ve? pomo? da u moru konkurentskih internet stranica zauzmete željeno mjesto.

SEO web optimizacija za tražiliceBilo da ve? imate internet stranicu ili je tek u planu, naš ?e vam Internet marketing odjel pomo?i iskoristiti potencijale tražilice. Kroz strateško optimiziranje internet stranica za tražilice (SEO) i Google marketing, pomažemo u unapre?ivanju dostupnosti vaših stranica, dobivanju kvalitetnih potencijalnih klijenata i najvažnije - pove?anju prihoda.

Što je optimizacija za tražilice tj. SEO ?

Optimizacijom za tražilice unapre?ujete rang internet stranice u rezultatima pretraga. Odabirom relevantnih klju?nih rije?i i klju?nih fraza kroz optimizaciju programskog koda i sadržaja naše dokazane metode ?e poboljšati poziciju vaših proizvoda i usluga u rezultatima pretrage putem tražilica.

Usluge SEO optimizacije za tražilice uklju?uju:

 • programska optimizacija
 • optimizacija sadržaja
 • istraživanje klju?nih rije?i
 • profitabilna tržišta
 • prijava na direktorije
 • prijava na tražilice
 • Google PageRank
 • pra?enje rezultata
 • naknadne optimizacije

Što je oglašavanje putem tražilica?

Mogu li vas klijenti prona?i online? Prikazujete li se na zadovoljavaju?oj poziciji na tražilicama?

4koraka SEO optimizacije za tražilice

Oglašavanje putem Googla je proces planiranja i razvoja marketinške kampanje za pla?ene pozicije koje su rezultat pretraga odre?enih klju?nih rije?i. Postoje brojne mogu?nosti i pogodnosti ovakvog oblika oglašavanja i Metuzalem tim ?e Vam pomo?i u kreiranju marketinške kampanje koja je najpogodnija za Vaše poduze?e.

Ukoliko imate poduze?e koje može imati koristi od marketinga na Internetu (a vjerojatno imate), Metuzalem Vam može pomo?i odrediti gdje se trebate pojaviti kako bi Vas klijenti pronašli. Imati aktivnu internet stranicu samo je mali dio velike strategije. Naš pristup uzima u obzir široku perspektivu Vašeg brenda i marketinga na Internetu i izvan njega.

Ukoliko nam približite kulturu svog poslovanja, možemo Vam pomo?i u odabiru pristupa u internet komunikaciji i pozicioniranju. Odabir internet marketing kampanje je specifi?an za svako poduze?e.

Metuzalem ?e nakon kreiranja kampanje ili optimizacije stranica proaktivno pratiti rezultate kampanja i pozicija za željene klju?ne rije?i. Na Vaš zahtjev besplatno ?emo Vam dostavljati izvještaje te na zahtjev usmeno argumentirano objasniti rezultate i dati prijedloge dodatnih unapre?enja.

Vaš uspjeh ujedno je i naš uspjeh!

U internet marketing kampanjama i kampanjama optimizacije za tražilice naš je zadatak izgraditi kampanju koja ?e pove?ati online uspjeh u okruženju koje se konstantno mijenja i konkurencija je svakim danom sve ja?a.

 

Metuzalem Ltd Info

The Company

Metuzalem d.o.o. udružuje...

Pro?itaj više

Newsletter prijava

 
 
 

Kontakt podaci

 • Metuzalem d.o.o.
 • Hercegnovski put 31
 • 10 000 Zagreb, HR
 • Tel: +385 91 539-5572
 • info@metuzalem.hr